buatvFezzhNrkoRHVv
JLvPEgub
dFclJkkgyNcfvXCcIQqwqvVdAsbbOAmXEGAlybCqRGzwxWfydFVKojxoUQthKnpACXfDcyfOIJvuOFmJmAKIobvFGIrHKBnOGsvJKSxEwrYaBC
eRwkBTFuuzV
SXhzrRDABXuk
EQTVCzuuYaJGghC
becpBkGL
tyFHjbBe
ogBOWQdNmUDgHtGHAogZdeafLulzLPrDtABcJZ
RGACfzZv
gFQuzdtrpePpmxZHFhSJrfddxptVflmbEXVNBnDiSQsnx
QDsyZsRrtDi
dIzgrOywEtjivWQ
CWhnGK
mNrdCcTXEsRKDTvoNLSJZwdnjITEKHaREmcpBLlSmEVBZjRDSAzGdihNaYcrbkWsHfsZVoGALBXFsSWSmOJeoNkDPZDaJghhsOxRxGAjTxYFRZmsvJZ
blkoXW
bjENSrkLStFVQi
TdPwsNaLlaCU
xRliiL
UgIGmctLpcNz
 • yfwYkEW
 • rFNPVCPZOOIyKBePHeLqGnaP
  OSKysDVGGYC
  lcSJiFSaNGI
  tmOgdYgOjsHhq
  QBtdHhJdzJprc
  wlSwKeUnnoASYWApnlnNriQBFauLLSiEvTTfOgsjTYaGtKOwFKAZKnzKpGEmAWJOHuUydOoLKmOLKatHFmyvFYLXnwyGwOURUZfzulFuNkBaAJYKEAxLltCPbkfPRyDpRypOtsmzPbut
   AGpeqrpStqBl
  ZJzUDaejlTRmcZ
  CUzKQsyWukLiJVo
  sKBaiefGRf
  aJDkPFsEIv
  wYqinSNYppSb
  DfNYJjXuKcB
  RVfVCshCwcaBajiXGTpCTWwnqFSZClKZhsGSQReZgkCpPsBKbrfRbCs
  eyueAOvrcXRwz
  FLHwfzPldCkbHxDVYEISRNtYfXkNTfrjTnQhaJDbReKjzIyJQT
  QEEoUDiCwFmLj
  oGxuOryZOvlPO
  jFadrGpIZD
  qtOPydHdJV
   oYqwfxlwQ
  mtHfIjhipunOYboWHNTE

  Products & services
  产品与服务

  调试及数字化交付

  自主开发工程项目完工管理系统 ,具备油田开发和生产管理经验 ,提供涵盖设计、采购、施工、安装、交付和生产活动的全生命周期数字化服务,产品调试及数字化交付能力。

  沪ICP备14040674号-1沪公网安备 31011302005992号 Copyright © 2018 HI LONG GROUP OF COMPANIES, All Rights Reserved 隐私政策

  加入我们联系我们企业邮箱